8 maart 2021 - Hoger beroep

Vandaag heb ik definitief besloten om beroep aan te tekenen tegen de uitspraken in de zaken tegen mij. Ik zal hier vandaag tussen 15.00 en 16.00 uur een uitgebreid statement plaatsen. Hou de site dus in de gaten vanmiddag.

 

Keith.

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Artikel 6, lid 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het vermoeden van onschuld is een juridisch vermoeden, en niet een feitelijk vermoeden. Dit houdt in dat men de verdachte niet juridisch mag behandelen alsof die reeds veroordeeld is. (Dus ook niet in de media).