Pleitnota mr. Kwint

Pleitnota van mr. Christiaan Kwint inzake Bakker/OM. Parketnummer 13/674007-20